Khôi phục dữ liệu

Khôi phục dữ liệu nhanh chóng – đa dạng các loại hình khôi phục.

Khôi phục dữ liệu server máy chủ – khôi phục dữ liệu máy tính, ổ cứng, USB – khôi phục bộ nhớ camera

Quy trình:

Bước 1: Tiếp nhận sản phẩm bị mất dữ liệu (ổ cứng, máy chủ,…)

Bước 2: Nhân viên tiến hành tư vấn và báo giá dịch vụ, cung cấp hóa đơn cho khách hàng để lấy hàng

Bước 3: Tiến hành quy trình cứu dữ liệu để không thu hồi sót

Bước 4: Bàn giao lại toàn bộ dữ liệu hồi phục được cho khách hàng và không giữ lại bất cứ gì