Bảo mật dữ liệu

Dịch vụ bảo mật dữ liệu chuyên nghiệp được thực hiện tại OBC. Mang lại cho khách hàng sự an toàn tuyệt đối về mặt thông tin với các dịch vụ nhỏ đi kèm bao gồm:

  • Dịch vụ bảo mật cơ sở dữ liệu
  • Dịch vụ bảo mật website
  • Dịch vụ bảo mật ứng dụng
  • Dịch vụ bảo mật mạng

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những dịch vụ tổng thể được thiết lập đồng nhất, đồng bộ nhằm ngăn chặn mọi hành vi xấu, chiêu trò của nhiều đối tượng xấu muốn đánh cắp thông tin từ phía công ty